Ateliér


Od DA do Z to je naše síla!

Dělat chyby v tomhle oboru je velmi drahé a zodpovědnost začíná
už při výběru kůží. Proto si je ráda vybírám sama, pravidelně navštěvuji veletrhy v zahraničí, kde se setkávám s novými trendy,
ale i se zahraničními koželužnami.

Mimořádné pozornosti dávám při výběru exotických kůži, kde je důležitá kvalita, ale i filozofie vybraných koželužen. Práce s těmito exkluzivními materiály je skutečná práce umělce a je zapotřebí velké trpělivosti a citu pro zvládnutí tohoto oboru.

Coupe

Ještě před nařezáním dílů, proběhne analýza každé kůže.
Detekuji vady ať už přirozené, které jsou naprosto běžné, či mechanické. V kůži pouhým okem a dotekem se dá vyčíst historie zvířete, jak a kde žilo. Důležité je umístit modely tak, aby se vyhnuly zasaženým místům a zároveň aby respektovaly přirozený směr « leta », která se mění v určitých partiích zvířete. Cílem je, aby na konci výrobního procesu byl každý model bez jediné vady.

Préparation

Jakmile jsou všechny díly nařezány, ztenčují se po celé své ploše na speciálním stroji zvaném « štípačka ».
Během tohoto procesu se kůže může natáhnout a proto se musí znovu nařezat pomocí šablony a nebo vysekávacího nože.

Nyní jsou jednotlivé díly připraveny pro ztenčení hran. Probíhá další,
velmi důležitý proces. Dalo by se říct, že je to taková alchymie, hra o nalezení dokonalé formule pro správnou tloušt’ku a šířku jednotlivých dílů, ale i finálního výsledku. Právě zde se rozhoduje, jestli docílíte tak vytoužené « finesse » o kterou se tak snažím.

Montage

Poctivě připravené díly jsou klíčem k úspěchu každé montáže kabelky.
Zde díly rotují mezi šicím strojem a ruční prací, za rytmické melodie bouchajícího kladívka a sebevědomých pohybů rukou vzniká objekt,
který bude vzbuzovat mnoho pozornosti.

Dalo by se říct, že montáž je do jisté míry sochářská záložitost,
kůže je jako živý materiál, který nedovolí se sebou pracovat jako s kartonem, je to « hlína », která chce být podmaněna v umělecké dílo.

Piqûre

Právě šití je pro mne ta nejnáročnější etapa z celého výrobního procesu. Stačí jeden steh mimo a může se začít znovu.
Dokončení odšití se zapravuji ručním stehem.
Tyto detaily prozrazují, že se jedná o poctivou ruční práci.

Finition

Poslední úpravy jsou delikátní záležitostí potřebných vysokých zkušeností. Pro techniku « coupé net », kde pomocí horké špachtle začistím hrany kůže, po té je vybrousým jemným smirkovým papírem. Jakmile je hrana kůže hladká můžu nanést první vrstvu barvu. Tyto operace dělám do té doby, než získám ideální výsledek. Nakonec hrany zafixuji včelím voskem. Jisté je, že pro zvládnutí techniky « coué net » je zapotřebí
nejméně 10 operací.